Kierunki i nurty w geomorfologii

Historia i teraźniejszość geomorfologii pokazuje, że obecne w niej były i są róż­ne kierunki i nurty. Są one znane pod specyficznymi nazwami, co może rodzić wraże­nie istnienia jednoznacznego, wewnętrznego podziału dyscypliny na jeszcze bardziej wyspecjalizowane dziedziny. O ich naturze stanowi obiekt badań (forma czy proces)oraz uwarunkowania rozwoju rzeźby (budowa geologiczna czy warunki klimatyczne). Cztery wyróżnione w ten sposób kierunki to:•geomorfologia historyczna, zmierzająca do wyjaśnienia współczesnego ukształto­wania powierzchni ziemi przez odtworzenie całej historii rozwoju rzeźby, wraz ze zmieniającymi się w czasie uwarunkowaniami. W zależności od lokalnego kontek­stu geologicznego rozważania takie są prowadzone w skalach czasowych obejmują­cych tysiące, dziesiątki tysięcy, miliony, a nawet dziesiątki milionów lat.•geomorfologia dynamiczna, stawiająca w centrum zainteresowania proces, jego me­chanizm i uwarunkowania. Nieodzownym składnikiem postępowania badawczego jest stała rejestracja przebiegu procesu, ewentualnie jego symulacja w laboratorium lub przy wykorzystaniu matematycznych technik modelowania. Siłą rzeczy geomor­fologia dynamiczna jest na ogół geomorfologią krótkich skał czasowych.•geomorfologia strukturalna, w której założeniem jest dominujący wpływ budowy geologicznej na przebieg procesów rzeźbotwórczych i charakter powstających form.•geomorfologia klimatyczna, głosząca zasadę nadrzędności uwarunkowań zewnętrz­nych (klimatycznych) procesów rzeźbotwórczych i na ogół pomniejszająca rolę czynnika geologicznego. Efektem dociekań w tym nurcie było między innymi wy­znaczanie na Ziemi stref morfo klimatycznych, cechujących się występowaniem spe­cyficznych form i ich zespołów.

Comments are closed.

Advertisement
Kategorie
Czerwiec 2018
P W Ś C P S N
« cze    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
 • Mikrogranity

  4 lata ago
  Mikrogranity, mikroadamellity, mikrogranodioryty i mikrotonality są skałami skrystalizowanymi płycej w skorupie ziemskiej. Często są tez produktami późniejszych etapów tej krystalizacji, a w związku z tym bywają zasobniejsze w granaty, turmalin, topaz i inne minerały tworzące się z magmy resztkowej. Skład chemiczny nie różni się zbytnio od…
 • Klasa fojaitu i fonolitu

  4 lata ago
  Są to skały niedosycone krzemionką, obok skaleni alkalicznych pojawiają się w nich skaleniowce. Fojaity normalnie zawierają nefelin i stąd wywodzi się zwyczajowe określenie tych odmian jako sjenity nefelinowe. Są najpospolitsze w przyrodzie ze wszystkich fojaitów. Nefelin nader rzadko tworzy z nich większe kryształy idioformiczne, najczęściej jednak…
 • Aplity

  4 lata ago
  Aplity są drobnoziarnistymi skałami żyłowymi odpowiadającymi składem silnie leukokratycznym, najzasobniejszym w SiO2 odmianom granitoidów. Zwykle zawierają ponad 70% wag. SiO2 i często ponad 10% wag. alkaliów. Zasobne są w niektóre pierwiastki śladowe. Od innych skał różni je jaśniejsza barwa, cukrowaty wygląd oraz drobnoziarnistość. Pod mikroskopem wykazują…
 • Facje metamorfizmu termicznego

  4 lata ago
  Utwory metamorfizmu termicznego (kontaktowego) powstają -Wówczas gdygradient geotermiczny jest większy od 70°C/km. W szerokim zakresie temperatur dochodzących do 800—900°C, tworzą się skały facji hornfelsowych. Do utworów tych zaliczamy również czerwono spieczone w strefach kontaktowych skały ilaste, łupki plamiste i łupki gruzełkowe, tj. skały dość silnie odwodnione,…
 • Mikrostruktury i mikrotekstury

  4 lata ago
  Skały metamorficzne są bardzo zróżnicowane w obrazie mikroskopowym pod względem wielkości i kształtu składników mineralnych. Na ogół wielkość ziarn niektórych minerałów zawartych w skale zmetamorfizowanej wzrasta wraz z nasileniem się procesów metamorficznych. Wyróżnia się strukturę krystalo-blastową jako charakterystyczną dla omawianych skał. Nazwa ta pochodzi od starogreckiego…