Metamorfizm regresywny

Powszechnie obserwuje się na powierzchni ziemi występowanie skał metamorficznych, zachowanych w stanie niezmienionym, tj. odpowiadającymi warunkom, w których zostały przeobrażone, np. skały metamorficzne podłoża północno-wschodniej Polski lub archaiczne skały metamorficzne tarczy skandynawskiej. Olbrzymia większość minerałów skałotwórczych odznacza się trwałością przy obniżaniu temperatury i ciśnienia. Ich przekształcenie zachodzi dopiero po pokonaniu pewnych oporów, do czego potrzebne jest doprowadzenie określonej ilości energii właściwej dla każdego z tych przeobrażeń, W pewnych warunkach geologicznych rozwinąć się może jednak metamorfizm regresywny (metamorfizm wsteczny, diaftoreza). Po raz pierwszy takie zmiany zauważono w słabo zmetamorfizowa-nych alpejskich łupkach krystalicznych — fyllitach. Zawierają one karlsbadzkie bliźniaki skalenia potasowego świadczące, że materiałem, z którego powstały były gnejsy utworzone wskutek bardziej zaawansowanych procesów metamorficznych. Wynika z tego, że skała pierwotna została zmetamorfizowana aż do utworzenia gnejsu, a następnie rozwinął się proces w kierunku wstecznym, który doprowadził do utworzenia słabo zmetamorfizowanych fyllitów. Stąd też wyprowadzono wniosek, że w przyrodzie rozwijają się procesy regresywne, które od starogreckiego słowa oznaczającego: psuć, niszczyć nazwano diaftoreza. Skały powstałe w ten sposób określa się jako diaftoryty. Występują one w strefach objętych intensywnymi ruchami tektonicznymi. Powstają zapewne w trakcie obniżania temperatury i ciśnienia przy jednoczesnym działaniu nacisków.

Comments are closed.

Advertisement
Kategorie
Listopad 2018
P W Ś C P S N
« cze    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 • Sulfobolity

  5 lat ago
  Sulfobolity, tj. skały siarczkowe, są produktami krystalizacji magmy siarczkowej, która oddziela je od magmy pierwotnej wskutek likwacji. Proces ten następuje w trakcie krystalizacji skał ultrazasadowych. Do pełnego jego rozwoju dochodzi podczas krystalizacji norytów i gabr. Cięższa magma siarczkowa kroplami opada na dno zbiorników magmowych i po…
 • Skaleń

  4 lata ago
  Skaleń potasowy, główny minerał sjenitów, występuje w postaci ortoklazu lub mikroklinu, albo też jako składnik pertytów. Z plagioklazów najczęstszy jest oligoklaz lub andezyn. Minerały ciemne reprezentuje hornblenda zielona lub biotyt, rzadziej piroksen. Spośród minerałów akcesorycznych spotyka się cyrkon, apatyt, tytanit, korund, a z minerałów wtórnych —chloryty…
 • Zmiany diaftorezowe

  5 lat ago
  Zmiany diaftorezowe, rekrystalizacja oraz metasomatoza mogą sprawić, że zawiła historia tworzenia się poszczególnych odmian gnejsów jest w znacznej części zatarta i trudna do odczytania. Zwykle jednak ich skład mineralny oraz tekstura i struktura zostały ukształtowane w warunkach panujących w facji amfibolitowej. Skład mineralny gnejsów jest zbliżony…
 • Tekstury

  5 lat ago
  Najczęściej spotykane są tekstury łupkowe i gnejsowe. Tekstury łupkowe występują w skałach odznaczających się obfitością minerałów blaszkowych (krzemianów pakietowych) i kwarcu. W taksturach gnejsowych widoczne jest zróżnicowanie składu mineralnego na warstwy skaleniowo-kwarcowe zawierające także inne minerały oraz na warstwy zasobne w miki, chloryty lub amfibole. Tekstura…
 • Facje metamorfizmu termicznego

  4 lata ago
  Utwory metamorfizmu termicznego (kontaktowego) powstają -Wówczas gdygradient geotermiczny jest większy od 70°C/km. W szerokim zakresie temperatur dochodzących do 800—900°C, tworzą się skały facji hornfelsowych. Do utworów tych zaliczamy również czerwono spieczone w strefach kontaktowych skały ilaste, łupki plamiste i łupki gruzełkowe, tj. skały dość silnie odwodnione,…