Strefy uskoków

Prawdopodobnie znaczną rolę w kształtowaniu rzeźby kontynentów odgrywają duże strefy uskoków przesiewczych, występujące zarówno w strefach orogenicznych, jak i terygenicznych. Ich rzeźbotwórcza rola nie została jeszcze do końca wyjaśnio­na, można jednak podejrzewać, że odegrały one znaczną rolę w wypiętrzaniu na znaczne wysokości bloków litosferycznych w jatrogennie Azji Centralnej (łańcuchy górskie TeinaStan, Pamir, Kunlun), w strefie Morza Martwego i w Kalifornii.W niektórych fragmentach kontynentów mechanizmy dźwigania (i obniżania) mogą być bardzo złożone. Dobrym przykładem są Sudety i inne masywy Średniogórza Europejskiego oraz fragmenty Appalachów w Ameryce Północnej. Takie obszary rozbite są na mniejsze bloki, które wskutek wyraźnego podniesienia w stosunku do otoczenia są w szczególnym stopniu narażone na erozję. Prowadzi ona do rozczłon­kowania rzeźby i powstaje rzeźba gór średnich, z gęstą siecią głębokich dolin o stro­mych zboczach i fragmentarycznie zachowanymi równinnymi powierzchniami wodo­działowymi. W tych obszarach rzeźba wyżynna i górska występuje obok siebie, a gra­nice między poszczególnymi obszarami są często nieostre.Góry tworzą się jednak nie tylko w wyniku procesów tektonicznych. W Afryce du­że obszary zajmują masywy górskie związane z intensywnym wulkanizmem w oddaleniu od granic płyt (Amager, Tibesti). Górski krajobraz cechuje też wiele wysp wulkanicz­nych. Wielkie wylewy law znacznej grubości prowadzą także do powstania obszarów wy­żynnych o cechach płaskowyżu. Przykładami są płaskowyż Kolumbii w północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych i północno-zachodnia część wyżyny Dekan.

Comments are closed.

Advertisement
Kategorie
Sierpień 2018
P W Ś C P S N
« cze    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 • Gabra i noryty

  4 lata ago
  Gabra i noryty są ciemne, często ciemnozielone. Dostrzegalne są w nich okiem nieuzbrojonym białawe, czasem szkliste skalenie podobne do kwarcu. Plagioklazy mają niekiedy błękitną migotliwość. Ogólne zielonawe zabarwienie spowodowane jest obecnością minerałów wtórnych z grupy chlory tu, serpentynu lub innych. Struktura panhipoautomorficzna lub panksenomorficzna. Niektóre odmiany…
 • Relikty

  4 lata ago
  W miarę rozwoju procesów metamorficznych czy metasomatycznych w skale przeobrażonej pojawiają się nowe minerały oraz struktury i tekstury typowe dla danego rodzaju przeobrażenia i stopnia jego zaawansowania. W skale przeobrażonej często jednak można dostrzec pewne elementy zachowane ze skały pierwotnej lub z dawniejszych stadiów przebudowy. Są…
 • Analiza mapy

  4 lata ago
  Dalsza analiza mapy fizycznej globu prowadzi do spostrzeżenia, że kontynenty są rozmieszczone na powierzchni Ziemi nierównomiernie i są całkowicie lub przy­najmniej w znacznej części otoczone oceanami. Pod względem geologicznym cha­rakter kontynentalny mają także największe wyspy na oceanach (Grenlandia, Ma­dagaskar).Powierzchnia obszarów zbudowanych ze skorupy kontynentalnej nie jest…
 • Skaleń

  4 lata ago
  Skaleń potasowy, główny minerał sjenitów, występuje w postaci ortoklazu lub mikroklinu, albo też jako składnik pertytów. Z plagioklazów najczęstszy jest oligoklaz lub andezyn. Minerały ciemne reprezentuje hornblenda zielona lub biotyt, rzadziej piroksen. Spośród minerałów akcesorycznych spotyka się cyrkon, apatyt, tytanit, korund, a z minerałów wtórnych —chloryty…
 • Związki z naukami

  4 lata ago
  Związki z naukami geologicznymi są w geomorfologii szczególnie silne. Po pierw­sze, czynniki endogeniczne stwarzają nadrzędne ramy działania procesów rzeźbo­twórczych, a w specyficznych przypadkach są bezpośrednio odpowiedzialne za po­wstawanie nowych form rzeźby (formy wulkaniczne i tektoniczne). Po drugie, główne rysy rzeźby powierzchni Ziemi nie mogą być zrozumiane…